English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin

[Diagnosis and treatment of the most common osteoporotic fractures]

Báča, Václav - Džupa, Valér - Krbec, Martin a kol.

brožovaná,  76 str., 1. vydání
vydáno: únor 2017
ISBN 9788024635170
doporučená cena:  90 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


  • anotace

Skripta určená studujícím medicíny jsou věnovaná diagnostice a léčbě nejčastějších osteoporotických zlomenin. Jedná se o písemnou podobu studijních materiálů vytvořených k e-learningovému kurzu Osteoporóza (http://osteokurz.lf3.cuni.cz) nabízenému studentům všeobecného lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Skripta by měla pomoci studentům 3. LF UK, kteří se e-learningového kurzu nezúčastní, ale i studentům ostatních lékařských fakult Univerzity Karlovy, ve snadném a rychlém pochopení „ortopedického“ pohledu na problematiku nejčastějších osteoporotických zlomenin.