English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Ekonomie, ekologie, eudaimonia

Mlčoch, Lubomír - Kameníček, Jiří

brožovaná,  96 str., 1. vydání
vydáno: únor 2016
ISBN 9788024632803
doporučená cena:  140 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


Před dvaceti lety Fakulta sociálních věd UK ustavila Cenu Josefa Vavrouška, „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“. O tuto cenu se za dobu jejího trvání ucházelo téměř 270 autorů studentských prací. Jubilejní publikace přináší nejen dokumentaci těchto prací a jejich ocenění, ale také zamyšlení nad vědními disciplínami, do jejichž rámce náležejí. Je především reflexí nad stavem teoretické ekonomie, jejíž paradigma je vystavováno kritice v důsledku negativních dopadů hospodářského rozvoje na přírodu i na sociální vztahy. Jde o hodnotovou proměnu při porozumívání tomu, kdo je to člověk, co je jeho údělem, posláním a štěstím na Zemi.