English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

AUC MEDICA - MONOGRAPHIA

Faber, Josef

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  září 2015
ISBN 9788024631028 (PDF)

doporučená cena:  330 Kč

obálka
E-KNIHA




Studie velmi komprimovaným způsobem shrnuje znalosti a zkušenosti našeho předního odborníka v oblasti elektroencefalografie a psychofyziologie. Autor se snaží vnést do problematiky zpracování informace lidským mozkem nový vhled, opírající se o komplexní pojetí a biokybernetický a silně interdisciplinární přístup.

(Z recenzního posudku prof. MUDr.Vladimíra Maříka, DrSc.)