English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Jana Havránka, CSc.

Svatoš, Michal - Velek, Luboš

brožovaná,  630 str., 1. vydání
vydáno: září 2005
ISBN 8024607530
doporučená cena:  385 Kč

obálkaKe vzniku sborníku věnovaného in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc., přispěla tři pracoviště, ve kterých Jan Havránek v minulosti působil: Ústav českých dějin FF UK, Ústav dějin Univerzity Karlovy ? Archiv Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro dějiny vědy.
Publikace obsahuje téměř šedesát tematicky i stylově různorodých příspěvků, z větší části zaměřených podle badatelské orientace autorů (byly rozděleny do široce pojatých kapitol: Historiografie a metodologie moderních dějin; Dějiny univerzit a vzdělanosti; Moderní stát a společnost 18.?20. století; Češi, Němci, Rakušané a Židé). Některé příspěvky jsou potom koncipovány jako vzpomínkové stati, jejichž úkolem je přiblížit osobu Jana Havránka jako vědce, učitele a člověka (kapitola Jan Havránek, přítel, učitel, historik).
Sborník má mezinárodní charakter, ke spolupráci byli přizváni i zahraniční autoři a každý přispěvatel si mohl zvolit, zda uveřejní svůj článek česky, anglicky či německy.