English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Kant und die biblische Offenbarungsreligion / Kant a biblické zjevené náboženství

Sirovátka, Jakub - Vopřada, David (eds.)

e-kniha,  1. vydání
vydáno:  leden 2014
ISBN 9788024624303 (PDF)

doporučená cena:  110 Kč

obálka
E-KNIHA


K dispozici také jako

TIŠTĚNÁ KNIHA


  • anotace

Kantova metafyzika a filosofie náboženství patří k jedněm z nejvlivnějších v dějinách novověku až po současnost. Kant se snaží nově promyslet vztah rozumu a víry s cílem ukázat, že si neodporují, nýbrž že se k sobě chovají jako "soustředné kruhy". Sborník zkoumá různé aspekty tohoto vztahu: analyzuje pojmy jako zjevení nebo církev, zasazuje Kantovu filosofii do historického kontextu (Spalding) či mapuje vliv jeho eticko-náboženského myšlení (Cohen).