English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

PODROBNOSTI O TITULU:

Kant und die biblische Offenbarungsreligion / Kant a biblické zjevené náboženství

Sirovátka, Jakub - Vopřada, David (eds.)

brožovaná,  138 str., 1. vydání
vydáno: leden 2014
ISBN 9788024623993
doporučená cena:  165 Kč

obálka

K dispozici také jako

E-KNIHA


  • anotace

Kantova metafyzika a filosofie náboženství patří k jedněm z nejvlivnějších v dějinách novověku až po současnost. Kant se snaží nově promyslet vztah rozumu a víry s cílem ukázat, že si neodporují, nýbrž že se k sobě chovají jako "soustředné kruhy". Sborník zkoumá různé aspekty tohoto vztahu: analyzuje pojmy jako zjevení nebo církev, zasazuje Kantovu filosofii do historického kontextu (Spalding) či mapuje vliv jeho eticko-náboženského myšlení (Cohen).