English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

  • EDICE
  • >
  • Orální historie a soudobé dějiny

Orální historie a soudobé dějiny

obálka

  • informace o edici

  • seznam titulů
  • Orální historie a soudobé dějiny patří mezi dynamicky se rozvíjející obory s interdisciplinárními přesahy. Snaží se hledat odpovědi na otázky nedávné minulosti a zároveň pátrat po kořenech jevů a událostí naší přítomnosti. Edice si klade za cíl zprostředkovat čtenářům různé pohledy z pomezí badatelského zájmu historiografie, orální historie a příbuzných sociálních a humanitních věd, jimž je blízké zkoumání a zohledňování problematiky nedávné minulosti, včetně metodologických aspektů. Vytváří prostor pro vydávání původních monografických prací domácích autorů, ale zahrnuje také překlady zahraničních titulů, které jsou doposud v českém prostředí málo známé a přitom inspirativní pro širší okruh zájemců.
    Edici řídí Miroslav Vaněk a Pavel Mücke