English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

Litera

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • O českém verši

  Sgallová, Květa

  Předkládaný soubor statí O českém verši shrnuje výsledky dlouhodobého vědeckého směřování PhDr. Květy Sgallové. Autorka vychází ze strukturalistické tradice a již na počátku své odborné práce prosazovala uplatňování moderní techniky při...

  vydáno: září  2015
  doporučená cena: 380 Kč


  Dialogické interpretace

  Hoffmannová, Jana - Hoffmann, Bohuslav

  Dva autoři – lingvistka a literární vědec – se ve svých individuálních i společných studiích zaměřují na široce chápanou dialogičnost jako základ výstavby různých typů textů a snaží se uplatňovat dialogismus jako analytickou metodu. Ve čtyřech...

  vydáno: červenec  2015
  doporučená cena: 370 Kč


  Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera

  Haman, Aleš

  Literární vědec, historik a kritik, emeritní profesor estetiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Aleš Haman shrnul do své nové knihy texty, které od konce padesátých let po současnost věnoval dílu „tří stálic“ české literatury...

  vydáno: řijen  2014
  doporučená cena: 355 Kč


  Jazyk, mluvení, psaní

  Sgall, Petr

  Svazek Jazyk, mluvení, psaní vychází k pětaosmdesátým narozeninám Petra Sgalla, jednoho z nejvýznamnějších českých lingvistů současnosti, a přináší výběr jeho česky publikovaných příspěvků z let 1960-2008 orientovaných převážně na českou...

  vydáno: květen  2011
  doporučená cena: 285 Kč


  Kultura a struktura českého jazyka

  Daneš, František

  Tematicky řazený výbor prací nestora jazykové bohemistiky dokumentuje 60 let vývoje spisovné češtiny a jejího studia. Prof. Daneš vybral práce publikované časopisecky, přednášky a příspěvky z konferencí (tiskem poprvé), které považuje za významné...

  vydáno: listopad  2009
  doporučená cena: 315 Kč


  Kapitoly z francouzské, italské a české literatury

  Pelán, Jiří

  První ze tří oddílů zahrnuje práce věnované francouzské literatuře. Po studii o vývoji motivu svatého grálu ve francouzské středověké artušovské literatuře jsou do něho zařazeny studie věnované Raymondu Queneauovi a Samuelovi Beckettovi, dvěma...

  vydáno: květen  2007
  doporučená cena: 355 Kč


  Mše v soudobé české hudbě

  Nedělka, Michal

  Publikace je členěna do tří částí. V první autor charakterizuje katolickou liturgii. Popisuje její historický vývoj a podrobně se věnuje celkové stavbě mše. V druhé části autor analyzuje mši jako hudební útvar, charakterizuje jednotlivé části...

  vydáno: listopad  2005
  doporučená cena: 295 Kč


  Proud času. (Stati o Shakespearovi v rámci anglické literatury)

  Stříbrný, Zdeněk

  Publikace obsahuje vybrané studie Zdeňka Stříbrného (z let 1965-2000), profesora dějin anglické a americké literatury. Těžištěm knihy jsou především práce o anglickém renesančním dramatu, zejména o osobnosti a tvorbě Williama Shakespeara. Knihu...

  vydáno: listopad  2005
  doporučená cena: 295 Kč


  Studie o sémantizaci formy

  Lehár, Jan - Merhaut, Luboš - Lehárová, Daniela

  Autorem publikace je přední znalec a editor starší české literatury (mj. v knize Česká středověká lyrika edičně zpracoval celý fond české lyriky 14. století). Kniha obsahuje výbor z Lehárových starších studií, které jsou doplněné statěmi dosud...

  vydáno: listopad  2005
  doporučená cena: 170 Kč


  zobrazit všechny tituly edice