English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

 • EDICE
 • >
 • Myšlení současnosti

Myšlení současnosti

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Svoboda a neklid zvířecího života

  Burgatová, Florence

  Fenomenologie animality, jejíž východiska představuje kniha Florence Burgatové, neusiluje o etická řešení týkající se statusu zvířat v západní společnosti. Cílem knihy Svoboda a neklid zvířecího života je analyzovat způsoby, jakými k životu zvířat...

  vydáno: leden  2019
  doporučená cena: 350 Kč


  Člověk v šíleném dění světa

  Prášek, Petr

  Každý, kdo se chce systematicky věnovat dílu Gillesa Deleuze, se musí vypořádat se skutečností, že kontinuita jeho myšlení je nabourána mnohými zlomy, z nichž tím největším je úzká spolupráce s Félixem Guattarim a neodlišitelnost obou autorů v...

  vydáno: září  2018
  doporučená cena: 180 Kč


  Smrt

  Dasturová, Francoise

  Člověk ví, že musí zemřít, a toto vědomí patří mezi základní charakteristiky lidskosti, náboženství, metafyzika a kultura si však kladou za cíl smrt přemoci. Západní filosofie od Platóna po Hegela tvrdí, že sám výkon myšlení je překonáním smrti a...

  vydáno: listopad  2017
  doporučená cena: 280 Kč


  Mizení

  Svatoňová, Kateřina - Krtilová, Kateřina (eds.)

  Zatímco středem zájmu evropské filosofické tradice je zejména zjevování se věcí, teorie a filosofie médií, tak jak ji zde představujeme, se zaměřuje na nástroje, techniky a praktiky, které vůbec objevování umožňují. Mediální operace určují, co může,...

  vydáno: listopad  2017
  doporučená cena: 320 Kč


  Spinoza a politika

  Balibar, Étienne

  Étienne Balibar (1942), žák Louise Althussera, je jedním z nejvýznamnějších politických myslitelů dneška. Jeho kniha Spinoza a politika (1985) představuje přehledný úvod do filosofie Barucha Spinozy a za své východisko si bere problémy Spinozovy...

  vydáno: červen  2017
  doporučená cena: 190 Kč


  Poznávání života

  Canguilhem, Georges

  Francouzská epistemologie představuje v rámci filosofie vědy zcela svébytnou myšlenkovou linii, k jejímž nejvýznamnějším autorům náleží Gaston Bachelard se svou teorií epistemologických zlomů, Georges Canguilhem se svými dějinami vědeckých pojmů a...

  vydáno: květen  2017
  doporučená cena: 280 Kč


  Urbánní situace

  Mongin, Olivier

  Francouzský filosof a esejista Olivier Mongin nabízí strukturované pojednání toho, co dnes, v době globalizace, znamená město nebo urbánní prostor. Nejde ovšem o mezioborovou tematickou encyklopedii, ale spíše o rámec konfrontace různých oborů, jimž...

  vydáno: květen  2017
  doporučená cena: 340 Kč