English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

  • EDICE
  • >
  • Myšlení současnosti

Myšlení současnosti

obálka

  • informace o edici

  • seznam titulů
  • Pro současné myšlení je charakteristické rozšiřování polí tradičně definovaných oborů, což platí i o filosofii. Cílem edice by mělo být předvést tuto tendenci jak výběrem autorů a knih (domácích i cizích), tak i tematicky zaměřenými monografiemi, ukázat cosi jako filosofii v dialogu s přítomností i s jinými oblastmi vědění. Je však zjevné, že ve slově „přítomnost“ je třeba klást důraz nikoli na chronologii, nýbrž na vše to, co naše doba chápe jako to, co je s ní nějak stále současné. Edici řídí Miroslav Petříček.