English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

Politeia

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo

  Jurčak, Alexej

  Kolaps socialismu byl pro obyvatele Sovětského svazu absolutně nečekaný, ale zároveň naprosto zákonitý. Ačkoli většina lidí v pozdním socialismu vnímala sovětský systém jako věčný a neměnný, byla současně připravena na jeho pád. Tento paradox se...

  vydáno: listopad  2018
  doporučená cena: 420 Kč


  Diskursivní teorie liberální demokracie

  Habermas, Jürgen

  Výbor textů obsahuje studie a doplňky Jürgena Habermase k jeho diskursivní politické a právní teorii demokratického právního státu, kterou systematicky vypracoval ve své monumentální knize „Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des...

  vydáno: srpen  2018
  doporučená cena: 310 Kč


  Morální základy politiky

  Shapiro, Ian

  Kniha současného amerického politického teoretika Iana Shapira je věnována zkoumání legitimity politické moci. Autor nejprve charakterizuje osvícenské pojetí politiky založené na vědě a následně podrobně rozebírá tři hlavní tradice, jež z tohoto...

  vydáno: květen  2018
  doporučená cena: 320 Kč


  Znetvořená demokracie

  Urbinati, Nadia

  Tato kniha je příspěvkem k debatě o současné krizi demokracie a možnostech jejího řešení. Autorka toto téma uchopuje prostřednictvím rozboru demokratických znetvoření, která nejsou kritikami demokracie samotné, ale spíše nezdařilými teoretickými a...

  vydáno: květen  2018
  doporučená cena: 390 Kč


  Spravedlnost: Co je správné dělat

  Sandel, Michael

  V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními příklady problematiky spravedlnosti. Rozehrávají se v nich některé z...

  vydáno: listopad  2016
  doporučená cena: 350 Kč


  Averzivní demokracie

  Norval, Aletta J.

  Události posledních desetiletí od pádů autoritářských režimů východní Evropy přes barevné revoluce, arabské jaro až po současnou krizi demokracie v etablovaných liberálních demokraciích západu oživily zájem o demokratickou teorii a praxi, o...

  vydáno: září  2016
  doporučená cena: 280 Kč


  Politické strany

  Duverger, Maurice

  Kniha Les partis politiques (1951) Maurice Duvergera, jednoho z nejvýznamnějších představitelů francouzské politologie a ústavního práva, patří mezi zakladatelská díla v oblasti studia politických stran a stranických systémů. I po šedesáti letech...

  vydáno: květen  2016
  doporučená cena: 420 Kč


  Modernismus a fašismus

  Griffin, Roger

  Knihou Modernismus a fašismus vrcholí dlouholetý výzkum renomovaného britského historika Rogera Griffina, který se snaží vysledovat a prokázat podstatu generického fašismu a zároveň jej lokalizovat v kontextu mnoha hnutí modernismu. Griffin v první...

  vydáno: březen  2016
  doporučená cena: 460 Kč


  Vytváření nepřítele.

  Goldman, Wendy Z.

  Kniha zkoumá mezilidské vztahy a vzorce chování v letech 1937 až 1938 v Sovětském svazu, tedy v období velkého teroru. Na osudech jednotlivých zaměstnanců tří velkých moskevských továren autorka ukazuje, jak masové operace (zatýkání určitých skupin...

  vydáno: březen  2015
  doporučená cena: 350 Kč


  Demokracie v postliberální konstelaci

  Znoj, Milan - Bíba, Jan - Vargovčíková, Jana

  Zdá se, že v současné době prožíváme krizi liberální demokracie. Symptomy jsou nepřehlédnutelné: pokles volební účasti, nebývalá schopnost oligarchií využívat fungování státu ve svůj prospěch, vlády tvrdošíjně prosazující neoliberální reformy i přes...

  vydáno: leden  2015
  doporučená cena: 270 Kč


  zobrazit všechny tituly edice