English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

Lingvistika

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Pragmatika

  Huang, Yan

  Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře, presupozici, řečovým aktům, deixi a referenci, rozebírá vztahy pragmatiky ke kognici, sémantice a syntaxi. Autor...

  vydáno: duben  2019
  doporučená cena: 420 Kč


  Jazyk a myšlení

  Imaiová, Mucumi

  Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který hovoří svým rodným jazykem, se liší od chápání a myšlení lidí ostatních národností, kteří hovoří jazyky...

  vydáno: listopad  2017
  doporučená cena: 220 Kč


  Jak se děti učí významu slov

  Bloom, Paul

  Jak děti zjistí, že slovo „pes“ označuje psa a ne třeba kočku, auto anebo člověka? Jak poznají, co znamenají slovesa „myslet“ nebo „věřit“, přídavná jména „dobrý“ či „bílý“, anebo třeba slova označující abstraktní jevy, jako jsou „hypotéka“ nebo...

  vydáno: září  2015
  doporučená cena: 360 Kč


  O čem je morfologie

  Haspelmath, Martin - Sims, Andrea D.

  Vysokoškolská učebnice O čem je morfologie zaujme nejen lingvisty, ale i zájemce o jazyk z jiných oborů zasvěceným výkladem nejdůležitějších témat vymezujících předmět současné morfologie. Formou dialogu různých přístupů a názorů seznamují autoři se...

  vydáno: duben  2015
  doporučená cena: 400 Kč


  Co se chce říct mluvením

  Bourdieu, Pierre

  Kniha významného francouzského sociologa, jehož úvahy zásadním způsobem ovlivnily také estetiku, literární historii a řadu dalších oborů, probírá v obecnosti i na konkrétních příkladech fungování jazyka jakožto sféry symbolické směny. Bourdieu...

  vydáno: prosinec  2014
  doporučená cena: 200 Kč


  Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky

  Wierzbicka, Anna

  Titul Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky se věnuje základním jednotkám sémantické teorie, kterou Anna Wierzbiczka rozvíjela po mnoho let. Publikace je syntézou autorčiny práce na této teorii a představuje její přístupný,...

  vydáno: listopad  2014
  doporučená cena: 440 Kč


  Základy psycholingvistiky

  Fernandez, E.M. - Cairns, H.S.

  Kniha Základy psycholingvistiky představuje klíčové otázky psycholingvistického bádání. Poutavou a zároveň srozumitelnou formou se tak zabývá osvojováním jazyka u dětí i tím, jak se učí jazyky dospělí, zaměřuje se na to, jak produkujeme a...

  vydáno: duben  2014
  doporučená cena: 315 Kč


  Pod maskou benevolence. Zneschopňování neslyšící komunity

  Lane, Harlan

  Studie Harlana Lanea představuje komplexní (lingvistický, antropologický, historický) pohled na reprezentaci neslyšící komunity, otázku znakového jazyka a vzdělávání neslyšících. Autor zaujímá jasné stanovisko: tato komunita je jazykovou a kulturní...

  vydáno: únor  2014
  doporučená cena: 335 Kč


  Sociolingvistika: Metody a interpretace

  Gordon, Matthew - Milroy, Lesley

  Lesley Milroyová – Matthew Gordon: Sociolingvistika: metody a interpretace
  Z anglického originálu Sociolinguistics: Method and Interpretation přeložil Jan Chromý.
  Kniha Lesley Milroyové a Matthewa Gordona je úvodem do problematiky variační...

  vydáno: prosinec  2012
  doporučená cena: 305 Kč


  zobrazit všechny tituly edice