English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

 • EDICE
 • >
 • Ibero-Americana Pragensia Supplementum

Ibero-Americana Pragensia Supplementum

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana

  Gallardo-Saborido, Emilio J.

  Publikace předkládá analýzu různých podob kubánské revoluční literatury od roku 1959 až do současnosti. Příspěvky autorů z různých zemí nabízejí rozmanité přístupy k významným tématům současné literatury, zejména vztahům mezi literaturou a mocí. Je...

  vydáno: květen  2018
  doporučená cena: 190 Kč


  Poder y conflictividad social en América Latina

  Cienfuegos, Sigfrido Vázquez (ed.)

  Soubor studií autorů ze Španělska, Venezuely a České republiky přináší pohled na problematiku sledovanou se stále větším zájmem nejen v hispánském světě – na fenomén moci a sociálních konfliktů ve vzájemném vztahu. Autoři sledují, jak se tento vztah...

  vydáno: září  2016
  doporučená cena: 290 Kč


  Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989

  Opatrný, Josef (ed.)

  Kolektivní monografie Las relaciones entre Europa Latina y América Latina 1945–1989 přináší studie patnácti českých a zahraničních autorů, kteří se zabývají vztahy střední Evropy a Latinské Ameriky v období studené války. Celý text je svědectvím...

  vydáno: listopad  2015
  doporučená cena: 300 Kč


  Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989. En los...

  Opatrný, Josef - Zourek, Michal - Majlátová, Lucia - Pelant, Matyáš

  Čtveřice autorů prezentuje první rozsáhlejší pokus o mapování vztahů Československa a Latinské Ameriky v období studené války. Vzhledem k tomu, že doposud není k dispozici sekundární literatura (s výjimkou nedávných časopiseckých studií a velmi...

  vydáno: červen  2015
  doporučená cena: 390 Kč


  Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989. Relaciones políticas, económicas y...

  Zourek, Michal

  Práce analyzuje politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi Československem a třemi nejjižněji položenými latinskoamerickými zeměmi, Argentinou, Chile a Uruguayí, v letech 1945 až 1989. Autor se opírá o dlouhodobou a systematickou práci s rozsáhlým...

  vydáno: únor  2015
  doporučená cena: 390 Kč


  El imaginario Chicano

  Březinová, Kateřina

  Hispánská populace, tvořená z větší části lidmi mexického původu, by měla podle kvalifikovaných odhadů představovat v polovině 21. století demograficky největší skupinu obyvatel Spojených států amerických. Už dnes je její vliv na politické, kulturní...

  vydáno: únor  2015
  doporučená cena: 380 Kč


  Las relaciones checo-argentinas

  Opatrný, Josef

  Sedmatřicátý svazek Supplement Ibero-Americana Pragensia obsahuje příspěvky českých a argentinských autorů k problematice česko-argentinských vztahů a představuje první obsáhlejší pokus o mapování těchto kontaktů od koloniální doby po současnost....

  vydáno: leden  2015
  doporučená cena: 330 Kč