English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

 • EDICE
 • >
 • Studia Philologica Pragensia

Studia Philologica Pragensia

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Od slova k revoluci. Poetický svět raného Majakovského prizmatem...

  Kitzlerová, Jana

  Kniha je věnována ranému básnickému a částečně i výtvarnému dílu jednoho z nejvýznamnějších ruských básníků 20. století Vladimíra V. Majakovského (1893–1930), které hodnotí nikoli pohledem literárněvědným, nýbrž prizmatem lingvistiky. Majakovského...

  vydáno: listopad  2014
  doporučená cena: 155 Kč


  Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci

  Niševa, Božana

  Monografie je věnována současné lexikální a slovotvorné dynamice ve dvou geneticky sice blízkých, avšak typologicky odlišných a územně vzdálených jazycích – češtině a bulharštině. Vzhledem k tomu, že centrální postavení v dnešní veřejné komunikaci...

  vydáno: řijen  2014
  doporučená cena: 190 Kč


  Genderové aspekty ve slovanské frazeologii (na materiálu běloruštiny,...

  Kedron, Katerina

  Monografie se zaměřuje na problematiku genderu v jazyce – zkoumá vliv genderového faktoru na frazeologii tří příbuzných jazyků (běloruštiny, polštiny a češtiny). Autorka provádí analýzu jazykového materiálu z hlediska lingvokulturologického. V rámci...

  vydáno: květen  2014
  doporučená cena: 180 Kč


  Maďarští básníci 19. století v českých překladech

  Kolmanová, Simona

  Hungaristka a překladatelka Simona Kolmanová přibližuje českému čtenáři na základě překladů tři významné osobnosti maďarské literatury 19. století – Mihálye Vörösmartyho, Jánose Aranye a Sándora Petöfiho. Ačkoli byla z maďarské poezie daného období...

  vydáno: květen  2014
  doporučená cena: 170 Kč