English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O EDICI:

Limes

obálka

 • informace o edici
 • seznam titulů

 • Prostory vzpomínání

  Assmannová, Aleida

  Nejen jednotlivci, ale i celé kultury si uchovávají vzpomínky, vytvářejí svou "paměť". Zakládají tak svou identitu a legitimitu, potvrzují své cíle. Aleida Assmannová si klade otázku po nejrůznějších úkolech kulturního vzpomínání a jeho prostředcích...

  vydáno: listopad  2018
  doporučená cena: 420 Kč


  Vlastní Bůh

  Beck, Ulrich

  V současném globalizovaném světě mísení kultur a světonázorů se již delší dobu ohlašuje nutnost hledat mody soužití zvláště tam, kde naráží na živé historické reminiscence konfliktů. Ulrich Beck, jeden z předních sociologů, se pouští na toto pole,...

  vydáno: duben  2018
  doporučená cena: 290 Kč


  Rozkoš mezi pohlavími

  Laqueur, Thomas

  Klasická práce amerického antropologa Thomase W. Laqueura (* 1945) z Kalifornské univerzity v Berkeley má pro historii sexuality a genderu význam srovnatelný s Dějinami sexuality Michela Foucaulta. Původní název anglického vydání z roku 1990 –...

  vydáno: leden  2018
  doporučená cena: 420 Kč


  Gramofon. Film. Typewriter

  Kittler, Friedrich

  Kittlerova kniha je interpretací dějin mediální technologie spojených se třemi původními vynálezy (gramofon, film, psací stroj) a prostírajících se mezi počátkem 19. stolení a současností, ale také zmapováním možností z nich odvozených, zejména...

  vydáno: leden  2018
  doporučená cena: 390 Kč


  Fiktivní a imaginární

  Iser, Wolfgang

  Klasické dílo známého kostnického profesora anglistiky a literární vědy ukazuje v historické i systematické perspektivě dvě klíčové kategorie zakládající literaturu. V pozadí stojí otázka, zda mají fiktivno a imaginárno charakter antropologických...

  vydáno: květen  2017
  doporučená cena: 390 Kč


  Rituály souhlasu

  Bercovitch, Sacvan

  Syntetická práce předního amerického literárního a kulturního historika židovského původu se zabývá vznikem a transformacemi Ameriky jako kulturního symbolu. Hlavním přínosem je vysvětlení proměny kalvinistického výkladu údělu člověka (predestinace...

  vydáno: duben  2017
  doporučená cena: 490 Kč


  Závažná těla

  Butlerová, Judith

  V knize Závažná těla se filosofka a genderová teoretička Judith Butlerová vyrovnává s námitkami, které jí byly adresovány po vydání spisu Potíže s rodem (Gender Trouble, 1990). Ty se týkají především otázky tělesnosti jakožto materiality, otázky,...

  vydáno: listopad  2016
  doporučená cena: 390 Kč


  Náboženství společnosti

  Luhmann, Niklas

  V díle Niklase Luhmanna, myslitele funkcionální sociální teorie a dnes již sociologického klasika, který byl pro svůj široký záběr označován za „Hegela druhé poloviny 20. století“, hraje analýza náboženství stěžejní roli. Ze série statí, které mu...

  vydáno: prosinec  2015
  doporučená cena: 320 Kč


  Tři figury posedlosti

  Starobinski, Jean

  "Tři figury posedlosti. Tři noční výjevy, trojí šílenství." Jean Starobinski, švýcarský profesor francouzské literatury a dějin medicíny, jeden z nejvýznamnějších literárních kritiků současnosti, přistupuje k trojici extrémních psychických situací –...

  vydáno: září  2014
  doporučená cena: 145 Kč


  Mocenské vztahy. Historie, rétorika, důkaz

  Ginzburg, Carlo

  Carlo Ginzburg, autor dnes již legendární mikrohistorické studie Sýr a červi, se ve čtyřech jeruzalémských přednáškách proslovených na počest Menahema Sterna věnuje vztahům rétoriky a historiografie. Na základě značně odlišných textů – Aristotelovy...

  vydáno: řijen  2013
  doporučená cena: 180 Kč


  zobrazit všechny tituly edice