English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Malý, Karel

stránka: [1] [2] [>>]

Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

Soukup, Ladislav - Malý, Karel

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, ze Slovenska, z Německa, Rakouska a...

doporučená cena: 585 Kč


Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 1 - Historické impulzy

Tomášek, Michal - Malý, Karel

První díl pětisvazkové monografie o nových jevech v právu na počátku našeho století si klade za cíl ukázat, jakou roli hraje historická zkušenost při utváření nového práva. Kolektiv autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy vyšel v pojetí svého...

doporučená cena: 240 Kč


Právněhistorické studie 39

Malý, Karel - Soukup, Ladislav

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof.JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc....

doporučená cena: 480 Kč


Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a jejich místo ve střední Evropě

Malý, Karel - Soukup, Ladislav

Obsáhlé kolektivní dílo, na němž se podílelo velké množství domácích i zahraničních odborníků, právních i obecných historiků, zevrubně mapuje vývoj československého práva a československé právní vědy v meziválečném období. Doplňuje tak již vydané...

doporučená cena: 825 Kč


Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

Malý, Karel

Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její kultury, vypovídají o tom, co je z hlediska zákonodárce...

doporučená cena: 220 Kč


Práva městská Království českého

Malý, Karel

Publikace přináší moderní kritickou edici Práv městských Království českého Pavla Kristiana z Koldína z roku 1579, kodifikaci městského práva navazující na starší právní vývoj, ale současně představující jeho kvalitativní proměnu a skutečnou změnu...

doporučená cena: 630 Kč


Městské právo ve střední Evropě

Malý, Karel

Soubor statí nazvaný Městská práva v Čechách a ve střední Evropě přináší nový pohled na současnou problematiku městského práva v právněhistorické vědě. V centru zájmu stojí zákoník Práva městská Království českého z roku 1579 a postava Pavla...

doporučená cena: 375 Kč


Detail knihy Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století
E-KNIHA

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

Malý, Karel

Trestní právo není jen soubor právních předpisů stanovujících, co je trestný čin a jakými tresty má být pachatel postižen. Trestní zákoníky podávají současně také obraz společnosti a její kultury, vypovídají o tom, co je z hlediska zákonodárce...

doporučená cena: 150 Kč