English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Soukup, Ladislav

Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918

Soukup, Ladislav - Malý, Karel

Státnost a ústava České koruny patřily v minulosti k opomíjeným tématům. Tato nová publikace je výsledkem spolupráce mezioborového výzkumu právních historiků, historiků a dalších specialistů z České republiky, ze Slovenska, z Německa, Rakouska a...

doporučená cena: 585 Kč


Právněhistorické studie 40

Soukup, Ladislav (ed.)

Čtyřicátý svazek Právněhistorických studií vychází po 52 letech od vydání prvního čísla. Po více než půl století tato publikace plní úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který přináší výsledky základního výzkumu v oboru právních...

doporučená cena: 585 Kč


Právněhistorické studie 39

Malý, Karel - Soukup, Ladislav

39. číslo Právněhistorických studií je věnováno životnímu jubileu (75. narozeninám) dlouholetého předsedy redakční rady tohoto pravidelného sborníku, ředitele Ústavu právních dějin PF UK a emeritnímu rektoru Prof.JUDr. Dr.h.c. Karlu Malému, DrSc....

doporučená cena: 480 Kč


Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a jejich místo ve střední Evropě

Malý, Karel - Soukup, Ladislav

Obsáhlé kolektivní dílo, na němž se podílelo velké množství domácích i zahraničních odborníků, právních i obecných historiků, zevrubně mapuje vývoj československého práva a československé právní vědy v meziválečném období. Doplňuje tak již vydané...

doporučená cena: 825 Kč


Právněhistorické studie 42

Soukup, Ladislav (ed.)

Po více než půl století plní Právněhistorické studie úlohu jediného českého a slovenského vědeckého sborníku, který uveřejňuje výsledky základního výzkumu v oboru právních dějin. Vedle původních článků a kritických recenzí přináší rovněž informace o...

doporučená cena: 385 Kč