English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Kubů, Eduard

Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami

Kubů, Eduard

Klíčovým tématem předkládané knihy je otázka do jaké míry odpovídá představa o hospodářské vyspělosti první Československé republiky skutečnosti. Zda v konfrontaci s historickými fakty obstojí naše iluze o "šťastné" době tzv. první republiky....

doporučená cena: 155 Kč


Konkurence i partnerství (Německé a čsl. hospodářství v letech 1918-1945)

Kubů, Eduard (ed.)

Sborník 15 studií českých, slovenských a německých historiků je rozdělen do pěti tematických okruhů. 1. Výchozí situace po první světové válce.
2. Meziválečná průmyslová a obchodní politika. 3. Kritická analýza česko-německého tržního...

doporučená cena: 275 Kč


"Arizace" a arizátoři

Jančík, Drahomír - Kubů, Eduard

Původní vědecká práce předních českých historiků se zabývá dodnes v odborné i populárně naučné literatuře opomíjenou problematikou arizace židovských firem spojenou s procesem germanizace Protektorátu Čechy a Morava. V centru pozornosti stojí...

doporučená cena: 345 Kč


Arizace a arizátoři (s anglickým CD)

Kubů, Eduard - Jančík, Drahomír

Původní vědecká práce předních českých historiků se zabývá dodnes v odborné i populárně naučné literatuře opomíjenou problematikou arizace židovských firem spojenou s procesem germanizace Protektorátu Čechy a Morava. V centru pozornosti stojí...

doporučená cena: 535 Kč


Detail knihy T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci
E-KNIHA

T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci

Kubů, Eduard - Šouša, Jiří

Masarykova zahraniční akce, její švýcarský počátek, není jen dokladem velkého diplomaticko-organizačního díla a umu několika málo intelektuálně neobyčejně zdatných jednotlivců se značnou dávkou předvídavosti a porozumění světovému válečnému...

doporučená cena: 180 Kč


Detail knihy Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi
E-KNIHA

Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi

Kubů, Eduard - Šouša, Jiří (eds.)

Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je věnován Antonínu Švehlovi, českému politikovi, státníku, sedlákovi, ale především zakladatelské osobnosti Československé republiky, jejího demokratického řádu. Jedná se o text...

doporučená cena: 270 Kč


Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi

Kubů, Eduard - Šouša, Jiří (eds.)

Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je věnován Antonínu Švehlovi, českému politikovi, státníku, sedlákovi, ale především zakladatelské osobnosti Československé republiky, jejího demokratického řádu. Jedná se o text...

doporučená cena: 390 Kč


T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci

Kubů, Eduard - Šouša, Jiří

Masarykova zahraniční akce, její švýcarský počátek, není jen dokladem velkého diplomaticko-organizačního díla a umu několika málo intelektuálně neobyčejně zdatných jednotlivců se značnou dávkou předvídavosti a porozumění světovému válečnému...

doporučená cena: 260 Kč