English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Čeledová, Libuše

stránka: [1] [2] [>>]

Posudkové lékařství

Čeledová, Libuše a kol.

Skripta jsou určena studentům lékařských fakult pro základní orientaci v posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. Na řadě praktických příkladů jsou demonstrovány posudkově medicínské zásady, jejich vývoj a...

doporučená cena: 135 Kč


Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby

Ptáček, Radek - Čeledová, Libuše a kol.

Publikace podává přehledné zpracování problematiky stresu
a syndromu vyhoření. Věnuje se stresové zátěži, odolnosti vůči stresu a míře syndromu vyhoření u lékařských profesí, konkrétně pak u posudkových lékařů. Je významným přinosem k poznání...

doporučená cena: 145 Kč


Detail knihy Úvod do gerontologie
E-KNIHA

Úvod do gerontologie

Čeledová, Libuše - Kalvach, Zdeněk - Čevela, Rostislav

Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních služeb. Učebnice Úvod...

doporučená cena: 130 Kč


Úvod do gerontologie

Čeledová, Libuše - Kalvach, Zdeněk - Čevela, Rostislav

Problematika stárnutí populace, která vychází ze současného celosvětového demografického trendu, s sebou přináší potřebu těsnějšího propojení zdravotní a sociální péče, potřebu posílit a prohloubit oblast zdravotně sociálních služeb. Učebnice Úvod...

doporučená cena: 180 Kč


Detail knihy Základní pojmy praktického a posudkového lékařství
E-KNIHA

Základní pojmy praktického a posudkového lékařství

Seifert, Bohumil - Čeledová, Libuše a kol.

Monografie vznikla za spolupráce praktických a posudkových lékařů a těmto odbornostem je také zejména určena. Poznatky a informace zde uvedené však představují užitečnou pomůcku pro činnost i dalších lékařů, zdravotníků a odborníků působících v...

doporučená cena: 120 Kč


Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří

Čeledová, Libuše - Čevela, Rostislav a kol.

Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře zdraví ve stáří, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení.
Text...

doporučená cena: 420 Kč


Detail knihy Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří
E-KNIHA

Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří

Čeledová, Libuše - Čevela, Rostislav a kol.

Publikace je společným dílem téměř čtyř desítek autorů – zkušených lékařů. Přináší základní poznatky o prevenci a podpoře zdraví ve stáří, o zdravém způsobu života a psychologii stáří i důležité informace z oblasti sociálního zabezpečení.
Text...

doporučená cena: 290 Kč


Nové kapitoly ze sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví

Čeledová, Libuše - Holčík, Jan a kol.

Učební text přináší studentům aktuální a nezbytné informace o široké problematice sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Text je užitečný nejen pro studenty, ale také pracovníky ve zdravotních a sociálních službách. Nesporný přínos učebního...

doporučená cena: 290 Kč