English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Vágnerová, Marie

stránka: [1] [2] [>>]

Školní poradenská psychologie pro pedagogy

Vágnerová, Marie

Publikace informuje učitele, výchovné poradce a pracovníky pedagogicko-psychologických poraden i jiných institucí o možných potížích v oblasti školního výkonu, chování, vztahů ve třídě a v interakcích mezi žáky a učiteli. V první části je...

doporučená cena: 325 Kč


Psychologie osobnosti

Vágnerová, Marie

... Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění. Činí tak různým způsobem a s použitím různých metod. Všechny mohou být užitečné, ale žádná z nich není ta jediná a výlučná,...

doporučená cena: 275 Kč


Sociální aspekty dyslexie

Vágnerová, Marie - Matějčková, Jaroslava - Krejčová, Lenka - Strnadová, Iva - Matějček, Zdeněk

V úvodní části publikace vymezují autoři pojem dyslexie, zabývají se jejím neurobiologickým základem, výskytem, příčinami i jednotlivými specifickými poruchami. V následujících kapitolách představují výsledky výzkumného projektu zaměřeného na...

doporučená cena: 260 Kč


Detail knihy Obecná psychologie
E-KNIHA

Obecná psychologie

Vágnerová, Marie

Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které slouží k poznání a hodnocení jednotlivých psychických projevů a funkcí....

doporučená cena: 270 Kč


Obecná psychologie

Vágnerová, Marie

Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které slouží k poznání a hodnocení jednotlivých psychických projevů a funkcí....

doporučená cena: 390 Kč


Detail knihy Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí
E-KNIHA

Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí

Marek, Jakub - Vágnerová, Marie - Csémy, Ladislav

Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný společenský propad, který lze označit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denně vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že vypadají...

doporučená cena: 242 Kč


Detail knihy Vývojová psychologie. Dětství a dospívání
E-KNIHA

Vývojová psychologie. Dětství a dospívání

Vágnerová, Marie

Doplněné a přepracované vydání oblíbené publikace se zabývá psychickým vývojem jedince v období dětství a dospívání. Tento vývoj je analyzován z různých hledisek: se zaměřením na osobnost člověka, podle jednotlivých psychických funkcí, ale i...

doporučená cena: 190 Kč


Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí

Vágnerová, Marie - Csémy, Ladislav - Marek, Jakub

Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný společenský propad, který lze označit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denně vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že vypadají...

doporučená cena: 345 Kč