English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Marvan, Jiří

České stupňování

Marvan, Jiří

České stupňování vykazuje všechny nejdůležitější flektivní (tvaroslovné) rysy. Je plně gramatikalizováno souborem 6 paradigmat, v nichž lze vyjádřit vyčerpávajícím způsobem stupňovací tvarosloví všech českých adjektiv/adverbií. Na základě tohoto...

doporučená cena: 315 Kč


České vědomí Bělarusi

Lendělová, Věra (ed.) - Marvan, Jiří (ed.)

V tomto sborníku se setkává na 30 českých a běloruských autorů pojednávajících o širokém spektru mnohasetletých vzájemných vztahů i o současném stavu běloruského jazyka, jeho "mikro-dialektů" a jeho kultury.
Sborník vychází u příležitosti XV....

doporučená cena: 365 Kč


Jazyk – jeho český příběh

Marvan, Jiří

Vyznat se v moderním jazykovém světě češtiny se vší jeho mohutností i mnohostí, orientovat se ve všech jeho složitých peripetiích není možné bez spolupráce jeho staletých spolutvůrců a bez uchopení jejich myšlenek. Autentické texty, velkomoravským...

doporučená cena: 470 Kč