English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Waic, Marek

Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu

Waic, Marek

Publikace obsahuje 17 odborných studií věnovaných historii českých a německých tělovýchovných a sportovních organizací do roku 1945. Autory jednotlivých studií jsou čeští, rakouští a němečtí historici. Publikace vyšla v českém a německém jazyce.

doporučená cena: 385 Kč


Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu

Waic, Marek a kol.

Monografie Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu se zabývá vznikem a vývojem vybraných německých tělovýchovných, sportovních, skautských a turistických spolků v českých zemích a Československu. Zahrnuje časové...

doporučená cena: 365 Kč


Odraz středoevropských minoritních kultur ve sportu

Blecking, Diethelm - Waic, Marek

Předkládaná kniha Odraz středoevropských minoritních kultur ve sportu se pokouší na základě dílčích úžeji zaměřených studií alespoň částečně postihnout vzájemný vztah minoritních kultur a sportu. Většina v ní obsažených příspěvků, které se pro...

doporučená cena: 200 Kč