English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Katalog Nakladatelství KAROLINUM

SEZNAM TITULŮ AUTORA > Svobodný, Petr

Věda v Československu v letech 1945 - 1953

Zilynská, Blanka - Svobodný, Petr (eds.)

Sborník odborných studií z konference Věda v Československu v letech 1945-1953 je tematicky rozdělen do deseti kapitol : vysoké školy, vznik ČSAV a proměny vědeckých institucí, slovenské a polské paralely, věda a kultura, věda a politika,...

doporučená cena: 210 Kč


Biographisches Lexikon der deutschen medizinischen Fakultät in Prag 1883 - 1945

Hlaváčková, Ludmila - Svobodný, Petr

Práce je završením biografického výzkumu k dějinám lékařských fakult v Praze (navazuje na dříve vydané dva svazky Biografického slovníku pražské lékařské fakulty /DíI. A - K, nakladatelství Karolinum 1984, Díl II. L - Ž, nakladatelství Karolinum...

doporučená cena: 200 Kč


České zdravotnictví: vize a skutečnost

Mášová, Hana - Křížová, Eva - Svobodný, Petr (eds.)

Publikace obsahuje 13 odborných studií českých sociologů a historiků věnovaných problematice současné medicíny a zdravotnictví. Tematicky jsou studie rozdělené do dvou častí: zdravotnictví v historické perspektivě, zdravotnictví v sociologické...

doporučená cena: 190 Kč


Historia - Medicina - Cultura

Černý, Karel - Svobodný, Petr

Publikace obsahuje 14 odborných studií věnujících se dějinám medicíny. Studie jsou chronologicky rozdělené do čtyř částí: starověk a středověk, 16.-17. století, 18.-19. století, 20. století. Součástí sborníku je i medailon historika medicíny...

doporučená cena: 250 Kč


Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). Sborník z konference

Zilynská, Blanka - Svobodný, Petr

Sborník odborných studií z konference z cyklu Česká věda ve dvacátém století se věnuje období 1963-1970. Sborník je tematicky rozdělen do několika kapitol : vysoké školy, akademie věd a jiné instituce, věda v kontextu doby, přírodní vědy,...

doporučená cena: 385 Kč