English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

stránka: [<<] [1] [2] [3] [4] [5]

STUDIA MEDIAEVALIA PRAGENSIA 

Sborník Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK zaměřený na problematiku středověku ve střední Evropě, vychází od roku 1988. Přináší zejména archeologické studie a články, soustavně se věnuje i kontaktním medievistickým oborům (historie, dějiny umění aj.). Obsahuje práce domácích i zahraničních autorů.
STUDIA ORIENTALIA PRAGENSIA 

V současnosti nevycházejí. Nadále vycházejí pouze AUC Philologica Orientalia Pragensia.
Původní, převážně monotematické práce vycházející především v angličtině jsou věnovány orientálním jazykům a literárněvědné tematice týkající se střední, jižní a východní Asie.