English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

stránka: [<<] [1] [2] [3] [4] [5] [>>]

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 

The European Journal of Environmental Sciences offers a mixture of original refereed research papers, which bring you some of the most exciting developments in environmental sciences in the broadest sense, often with an inter- or trans-disciplinary perspective, focused on the European problems. The journal also includes critical reviews on topical issues, and overviews of the status of...

FOLIA PHARMACEUTICA UNIVERSITATIS CAROLINAE 

Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae jsou periodicky vycházející odborný časopis, jehož náplní jsou původní vědecké práce "in extenso", a to jak učitelů Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, tak i vědeckých pracovníků jiných pracovišť, jejichž výzkumná činnost tematicky souvisí s hlavní problematikou časopisu, kterou je vývoj nových léčiv a studium jejich účinku.

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní...

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA 

Časopis Ibero-Americana Pragensia je vědeckou publikací Střediska ibero-amerických studií FF UK vycházející od roku 1967 ve vydavatelství Karlovy univerzity (dnes Nakladatelství Karolinum). Byl prvním španělsky publikovaným vědeckým periodikem ve střední a východní Evropě. Přináší zejména studie z oblasti historie, literární vědy a lingvistiky, v menší míře pak z etnologie, dějin umění, filozofie...

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA - SUPPLEMENTUM 

Ročenku Ibero-Americana Pragensia, která je vědeckou publikací Střediska ibero-amerických studií FF UK vycházející od roku 1967, nepravidelně doplňuje řada Supplement přinášející monografie, edice pramenů a příspěvky prezentované na konferencích s iberoamerikanistickou problematikou.
LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY 

Časopis se od roku 2008 sloučil s časopisem Acta Medica.
Lékařské zprávy uveřejňovaly práce, které slouží k informovanosti a k dalšímu vzdělávání lékařů v celém našem státě, zejména v oblasti léčebně-preventivního působení Lékařské fakulty v Hradci Králové. Vycházely od roku 1956.
Jejich cílem bylo seznamovat lékařskou...

MEDICA - MONOGRAPHIA 

Biomedicínský časopis vycházející od roku 1955, který uveřejňuje původní vědecké práce výzkumného charakteru ze základních (teoretických) a klinických lékařských oborů. Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením a jsou psány anglicky.
NOVITATES BOTANICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE 

Novitates Botanicae Universitatis Carolinae byla otevřeným časopisem katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK, publikujícím recenzované odborné články ze všech odvětví botaniky (včetně mykologie) a rostlinné ekologie. Jako periodikum vycházela v letech 1982–2009.

Domovská stránka časopisu

Kontakt:

OPERA FACULTATIS THEOLOGIAE CATHOLICAE 

Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis Theologica et Philosophica byla recenzovaným periodikem navazujícím na Sborník KTF (vycházel 1998-2007), jež se tematicky soustřeďovala na teologii a filosofii, přičemž oba tyto pojmy byly chápány jako dále diferencované oborové...

ORBIS SCHOLAE 

ORBIS SCHOLAE je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Vychází třikrát ročně, vždy jedno číslo v každém ročníku je v angličtině. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

Časopis Orbis scholae vznikl v roce 2007 jako nástupce bulletinu...