English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

FOLIA PHARMACEUTICA UNIVERSITATIS CAROLINAE 

Folia Pharmaceutica Universitatis Carolinae jsou periodicky vycházející odborný časopis, jehož náplní jsou původní vědecké práce "in extenso", a to jak učitelů Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, tak i vědeckých pracovníků jiných pracovišť, jejichž výzkumná činnost tematicky souvisí s hlavní problematikou časopisu, kterou je vývoj nových léčiv a studium jejich účinku.