English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

stránka: [<<] [1] [2]

STUDIA ORIENTALIA PRAGENSIA 

V současnosti nevycházejí. Nadále vycházejí pouze AUC Philologica Orientalia Pragensia.
Původní, převážně monotematické práce vycházející především v angličtině jsou věnovány orientálním jazykům a literárněvědné tematice týkající se střední, jižní a východní Asie.