English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

ENVIGOGIKA 

Elektronický časopis Envigogika byl založen jako recenzované odborné periodikum, jehož cílem je zkvalitnit odborný dialog v oblasti vzdělání a přinášet originální vědecké texty. Pro zvýšení zájmu ze strany pedagogické veřejnosti, využití výsledků teoretického poznání v praxi a také zlepšení oboustranné komunikace s pedagogy, přináší v...