English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

AUC ENVIRONMENTALICA 

Časopis byl založen v roce 1987. Je zaměřen na originální vědecké publikace věnované interakcím člověka s prostředím, na originální pohledy z oblastí obecné, aplikované a krajinné ekologie, ochrany vody, ovzduší, půdy a přírody. Vítány jsou také publikace zabývající se ekonomickými, legislativními a etickými problémy ochrany prostředí.

AUC GEOGRAPHICA 

Časopis vycházející od roku 1966 seznamuje s aktuálními výsledky vědeckého výzkumu v geografických oborech: fyzické geografie a geoekologie, socioekonomické geografie a regionálního rozvoje, kartografie a geoinformatiky, demografie a geodemografie.
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 

The European Journal of Environmental Sciences offers a mixture of original refereed research papers, which bring you some of the most exciting developments in environmental sciences in the broadest sense, often with an inter- or trans-disciplinary perspective, focused on the European problems. The journal also includes critical reviews on topical issues, and overviews of the status of...

NOVITATES BOTANICAE UNIVERSITATIS CAROLINAE 

Novitates Botanicae Universitatis Carolinae byla otevřeným časopisem katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK, publikujícím recenzované odborné články ze všech odvětví botaniky (včetně mykologie) a rostlinné ekologie. Jako periodikum vycházela v letech 1982–2009.

Domovská stránka časopisu

Kontakt: