English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK 

Multidisciplinární lékařský časopis uveřejňující původní vědecké práce z teoretických a klinických oborů se souhrny v angličtině, práce zahraničních autorů v angličtině. V kapitole "Ze života fakulty" jsou uvedeny osobní zprávy, zprávy o činnosti fakulty za uplynulý rok a úplná bibliografie ústavů a klinik lékařské fakulty v daném roce. Časopis vychází od roku 1956.

PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK - SUPPLEMENTUM 

Obsahuje práce přednesené na národních a mezinárodních konferencích a sympoziích. Publikace v češtině se souhrny v angličtině, přednášky z akcí s mezinárodní účastí jsou publikovány v angličtině.