English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

ACTA MEDICA 

Acta Medica (Hradec Králové) is multidisciplinary medical journal published by Faculty of Medicine in Hradec Králové and Karolinum Press. The journal Acta Medica is peer-reviewed and is published quarterly in paper and electronic version. The language of Acta Medica is English. Offerings include review articles, original articles, brief communications, case reports, announcements and notices. The...

ACTA MEDICA - SUPPLEMENTUM 

Časopis Acta Medica Supplementum vycházel pravidelně dvakrát ročně do konce roku 2005.
LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY 

Časopis se od roku 2008 sloučil s časopisem Acta Medica.
Lékařské zprávy uveřejňovaly práce, které slouží k informovanosti a k dalšímu vzdělávání lékařů v celém našem státě, zejména v oblasti léčebně-preventivního působení Lékařské fakulty v Hradci Králové. Vycházely od roku 1956.
Jejich cílem bylo seznamovat lékařskou...