English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

SEZNAM ČASOPISŮ NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM

AUC INTERPRETATIONES 

AUC Interpretationes. Studia Philosophica Europeanea is a scientific journal founded by the Master Erasmus Mundus “German and French Philosophy in Europe (Europhilosophie)”. It is edited by the Amicale des étudiants Europhilosophie / Studienfreundeskreis EuroPhilosophie and published by the Faculty of Humanities, Charles University, and the Karolinum Press. The journal is published since 2011 and...

HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 

Interdisciplinární časopis se zaměřuje především ze sociologického, politologického a historického hlediska na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, modernizace, globalizačních tendencí a vlivů. Časopis vytváří širší platformu pro badatele v historických sociálních vědách. Epistemologické pole časopisu není striktně ohraničené a počítá s přesahy do civilizacionistiky, kulturní...