English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

MEDICA - MONOGRAPHIA

vychází 1 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0567-8250


obálka
aktuální číslo
 • o časopise

 • archiv
 • Biomedicínský časopis vycházející od roku 1955, který uveřejňuje původní vědecké práce výzkumného charakteru ze základních (teoretických) a klinických lékařských oborů. Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením a jsou psány anglicky.
  Redakční rada:
  Prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.
  Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
  Prof. MUDr. Jirí Hoch, CSc.
  Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
  Doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
  Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
  Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
  Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
  Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

  Kontakt:
  Univerzita Karlova v Praze
  1. lékařská fakulta
  ediční oddělení
  Mgr. Jiří Frühauf
  Na Bojišti 3
  121 08 Praha 2

  Distribuce:
  viz výše