English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC MATHEMATICA ET PHYSICA

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0001-7140


obálka
aktuální číslo
 • o časopise

 • archiv
 • Časopis, vycházející od roku 1955, přijímá originální práce z matematiky, informatiky, fyziky, astronomie a fyzice příbuzných oborů psané anglicky, francouzsky a německy. Účelem časopisu je prezentace
  vědeckých výsledků zaměstnanců a studentů fakulty. Práce autorů, kteří nejsou členy fakulty, se přijímají pouze v případě, kdy rukopis vznikl na základě spolupráce s některou fakultní složkou. Veškeré práce jsou recenzovány příslušnými odborníky.

  Domovská stránka časopisu:


  Redakční rada:
  doc. RNDr. O. Jelínek, CSc. (editor in chief)
  doc. RNDr. J. Milota, CSc. (executive editor)

  prof. RNDr. J. Antoch, DrSc.
  prof. Dr. R. Chill
  prof. RNDr. P. Drábek, DrSc.
  prof. Dr. D. Gerlich
  prof. RNDr. R. Kotecký, DrSc.
  prof. RNDr. K. Kudela, DrSc.
  prof. RNDr. M. Lenc, Ph.D.
  prof. R. McKenzie
  prof. RNDr. A. Pultr, DrSc.
  prof. J. Richardson
  prof. RNDr. P. Simon, DrSc.
  prof. Dr. K. Strambach
  doc. RNDr. I. Straškraba, CSc.
  prof. RNDr. J. Šafránková, DrSc.
  doc. RNDr. M. Šolc, CSc.

  Kontakt:
  email: auc@karlin.mff.cuni.cz

  Univerzita Karlova v Praze
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
  Malostranské náměstí 2/25
  118 00 Praha 1

  Distribuce:
  e-mail: jiri.kuca@mff.cuni.cz

  Univerzita Karlova v Praze
  Matematicko-fyzikální fakulta
  Základní knihovna MFF
  Mgr. Jiří Kuča
  Ke Karlovu 2
  121 16 Praha 2