English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC GEOGRAPHICA

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 297 x 210 mm
ISSN 0300-5402
E-ISSN 2336-1980
cena tištěného čísla: 200 Kč 

obálka
aktuální číslo
 • o časopise

 • archiv
 • Časopis vycházející od roku 1966 seznamuje s aktuálními výsledky vědeckého výzkumu v geografických oborech: fyzické geografie a geoekologie, socioekonomické geografie a regionálního rozvoje, kartografie a geoinformatiky, demografie a geodemografie.
  Domovská stránka časopisu

  Redakční rada časopisu

  Kontakt:
  e-mail: eva.stefanova@natur.cuni.cz

  AUC Geographica
  Univerzita Karlova v Praze
  Přírodovědecká fakulta
  Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
  Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
  Albertov 6
  128 43 Praha 2

  Distribuce:
  e-mail: knihgeog@natur.cuni.cz

  Univerzita Karlova v Praze
  Přírodovědecká fakulta
  Geografická knihovna
  Albertov 6
  128 43 Praha 2

  AUC Geographica Information Sheet

  Creative Commons License
  AUC GEOGRAPHICA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.