English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

STUDIA MEDIAEVALIA PRAGENSIA

vychází 1 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0862-8017


obálka
aktuální číslo
 • o časopise

 • archiv
 • Sborník Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK zaměřený na problematiku středověku ve střední Evropě, vychází od roku 1988. Přináší zejména archeologické studie a články, soustavně se věnuje i kontaktním medievistickým oborům (historie, dějiny umění aj.). Obsahuje práce domácích i zahraničních autorů.
  Domovská stránka časopisu

  Redakční rada


  Kontakt:
  e-mail: books@ff.cuni.cz

  Univerzita Karlova v Praze
  Filozofická fakulta
  Vydavatelství
  nám. J. Palacha 2
  116 38 Praha 1

  Distribuce:
  viz výše