English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

OPERA FACULTATIS THEOLOGIAE CATHOLICAE

THEOLOGICA ET PHILOSOPHICA

vychází 1 x ročně 
brožovaná, 210 x 148 mm
ISSN 1802-9159


obálka
aktuální číslo
  • o časopise

  • archiv
  • Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis Theologica et Philosophica byla recenzovaným periodikem navazujícím na Sborník KTF (vycházel 1998-2007), jež se tematicky soustřeďovala na teologii a filosofii, přičemž oba tyto pojmy byly chápány jako dále diferencované oborové celky. Zveřejňovány byly původní vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu, jen výjimečně též původní vědecké stati přehledové. Texty byly v českém jazyce s resumé v některém ze světových jazyků. Jako periodikum vycházela v letech 2007-2008, od roku 2011 na ně navazují AUC Theologica

    Domovská stránka časopisu

    Redakční rada