English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

IBERO-AMERICANA PRAGENSIA

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 230 x 157 mm
ISSN 0536-2520
E-ISSN 2464-7063
cena tištěného čísla: 160 Kč 

obálka
aktuální číslo
Časopis Ibero-Americana Pragensia je vědeckou publikací Střediska ibero-amerických studií FF UK vycházející od roku 1967 ve vydavatelství Karlovy univerzity (dnes Nakladatelství Karolinum). Byl prvním španělsky publikovaným vědeckým periodikem ve střední a východní Evropě. Přináší zejména studie z oblasti historie, literární vědy a lingvistiky, v menší míře pak z etnologie, dějin umění, filozofie a dalších společenských věd. V oddílu Materiály seznamuje především s prameny ke vztahům střední Evropy se španělsky a portugalsky mluvící společností.

Ibero-Americana Pragensia Information Sheet

Creative Commons License
IBERO-AMERICANA PRAGENSIA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.