English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

vychází 2 x ročně 
brožovaná
ISSN 0567-8293
E-ISSN 2464-7055

obálka
aktuální číslo
AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie). Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

Creative Commons License
AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.