English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

 • ČASOPISY
 • >
 •  FF
 • >
 • AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA - MONOGRAPHIA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA - MONOGRAPHIA

vychází 2 x ročně 
brožovaná
ISSN 0567-8307


obálka
aktuální číslo
 • o časopise

 • archiv
 • Původní monotematické práce ze společenskovědních oborů (filozofie, psychologie, pedagogiky, sociologie, obecných, českých a hospodářských dějin, pomocných věd historických a archivnictví, etnologie) věnované určitému dějinnému úseku nebo zabývající se určitým problémem či jevem s novodobými hodnotícími aspekty. Vycházejí od roku 1958.

  Domovská stránka časopisu

  Redakční rada časopisu

  Kontakt: e-mail books@ff.cuni.cz

  Univerzita Karlova v Praze
  Filozofická fakulta
  oddělení vědy
  nám. J. Palacha 2
  116 38 Praha 1 - Staré Město

  Distribuce:
  viz výše