English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC PHILOLOGICA - MONOGRAPHIA

163. Entre conjuction, connecteur et particule: le cas de épeí en grec ancien

vychází 1 x ročně 
brožovaná, 208 str., 230 x 157 mm
ISSN 0567-8277

vydáno: listopad 2011
ISBN 978-80-246-1938-5

obálka

  • obsah
  • anotace

  • Publikace je věnována analýze, interpretacím a popisu řeckých vět uvozených spojkou epei, která zhruba odpovídá na jedné straně českému když a na straně druhé českému neboť, totiž, vždyť. Autorka zkoumá faktory ovlivňující interpretaci epei (větosled, negace, reakce, slovesný čas, typ textu atd.) a při klasifikaci vět se opírá zejm. o teorii ilokučních aktů a kognitivně-pragmatický model E. Sweetserové, srovnávajíc epei jednak s interpretacemi francouzského comme a jednak anglického because. Práce je dokladem toho, že moderní lingvistické přístupy mohou být s úspěchem aplikovány i na klasickou řečtinu a přispívat tak k lepšímu porozumění textu a k větší přesnosti a koherenci lingvistických popisů.