English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ

PODROBNOSTI O ČASOPISE:

AUC THEOLOGICA

1/2012

vychází 2 x ročně 
brožovaná, 162 str., 210 x 148 mm
ISSN 1804-5588
E-ISSN 2336-3398
vydáno: listopad 2012

obálka

 • obsah

 • Úvod

  TÉMA
  Slavení Velikonoc ve východní tradici
  MILADA MIKULICOVÁ
  Velikonoční tajemství v liturgických textech arabofonní koptské církve

  KAREL SLÁDEK
  Tajemství Velikonoc v byzantském ritu prostřednictvím mysticko-teologické reflexe

  TOMÁŠ MRŇÁVEK
  Liturgie předem posvěcených darů

  VARIA
  MIREJ RYŠKOVÁ
  Muž jako hlava rodiny. Biblicko-teologická studie k Ef 5,21–6,9; Kol 3,18–4,1

  PAVEL FRÝVALDSKÝ
  "Bez církve mizí Kristus v minulosti, bez Krista se stává církev pouhou organizací." Vztah Krista a církve v díle Josepha Ratzingera – Benedikta XVI.

  PETR ŠTICA
  Migrace v sociálním učení církve

  RECENZE A ZPRÁVY
  MARTIN KOČÍ
  NOBLE, Ivana. Theological Interpretation of Culture in Post-Communist Context. Central and East European Search for Roots. Farnham – Burlington: Ashgate, 2010, 230 s.

  MIREJ RYŠKOVÁ
  MOLONEY, Francis J. Evangelium podle Jana. Edice Sacra pagina (ed. Daniel J. Harrington), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009
  JAROSLAV LORMAN
  ERNST, Stephan. Grundfragen theologischer Ethik. Eine Einführung. München: Kösel-Verlag, 2009, 384 s., ISBN 978-3-466-36809-9

  PETR ŠTICA
  Liturgie vedená laiky – zpráva