English

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ


NOVINKY:

Pragmatika

Huang, Yan

cena: 420 Kč

Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře,...

Charles University’s Oldest Documents

Royt, Jan (ed.)

cena: 250 Kč

V roce 670. výročí svého založení získala Univerzita Karlova dva historické dokumenty významné nejen pro samotnou univerzitu, ale též pro...

Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945

Šimůnek, Michal V. - Kostlán, Antonín (eds.)

cena: 420 Kč

Osudy vědců perzekvovaných za nacistické okupace a během druhé světové války byly dosud české veřejnosti předkládány zpravidla výběrově a...


NOVINKY - E-KNIHY:

Detail knihy Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945
E-KNIHA

Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945

Šimůnek, Michal V. - Kostlán, Antonín (eds.)

cena: 290 Kč

Osudy vědců perzekvovaných za nacistické okupace a během druhé světové války byly dosud české veřejnosti předkládány zpravidla výběrově a...

Detail knihy Fragments of Lives
E-KNIHA

Fragments of Lives

Rossi, Jacques

cena: 200 Kč

Jacques Rossi skončil jako mladý polsko-francouzský agent Kominterny za stalinských čistek v roce 1937 v Gulagu. SSSR se mu podařilo...

Detail knihy Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní
E-KNIHA

Interakce měnové a fiskální politiky před krizí a po ní

Řežábek, Pavel

cena: 170 Kč

Studie bývalého člena bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka je pokračováním unikátního výzkumu, který rozšiřuje pohled na vztah...

V TISKU:

Detail knihy Chemie lékařská

Chemie lékařská

Horbaczewski, Jan

cena: 1400 Kč

Kniha je reedicí čtyřsvazkové učebnice lékařské chemie Jana Horbaczewského (1854–1942), která původně vyšla v nakladatelství Grosman a...

Detail knihy Čtvrt století střední Evropy

Čtvrt století střední Evropy

Křen, Jan

cena: 390 Kč

Kniha Čtvrt století střední Evropy se věnuje soudobým dějinám států visegrádské čtyřky, které zasazuje do kontextu dějin evropských i...

Detail knihy Amerika prezidenta Granta

Amerika prezidenta Granta

Opatrný, Josef

cena: 440 Kč

Osm let prezidentského období U. S. Granta patřilo k nejbouřlivějším obdobím dějin Spojených států. Znovusjednocení Unie, které bylo...

KALENDÁŘ AKCÍ:

starší akce

AKTUALITY :

 

Vážení čtenáři,

představujeme Vám dvě novinky, které na sebe časově a tematicky navazují.

Publikace Cestovní ruch pod dohledem třetí říše reviduje zažitou představu, že za 2. světové války nebyla na cestování vhodná doba. Kniha se zaměřuje na protektorát Čechy a Morava, ale autoři se zabývají i oddělenými částmi Československa a zahrnují kontext říše. Kniha, doprovázená dobovými fotografiemi a reklamními materiály a doplněná barevnou obrazovou přílohou, představuje zásadní posun v bádání o tomto dosud málo zmapovaném fenoménu.

Kolektivní monografie Turistická odysea je novinkou edice Orální historie a soudobé dějiny a představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Výborně pramenně podložená kniha, opírající se rovněž o rozhovory s pamětníky a doprovázená dobovými fotografiemi, zalidňuje pomyslnou krajinu soudobých dějin konkrétními aktéry a jejich příběhy.