© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Katalog podpůrných opatření Obecná část

pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání

Wolters Kluwer 2023

brožovaná284 str.
ISBN 9788076766334

obálka
585,-
527,-
1-2 ks

Obecná část Katalogu podpůrných opatření tvoří společný úvod všem dalším dílčím částem. Každá publikace je však využitelná i sama o sobě.

Obecná část Katalogu přináší základní fakta a pravidla poskytování podpůrných opatření žákům se SVP, bez ohledu na příčinu jejich znevýhodnění. Popisuje i působnost a výsledky činnosti školských poradenských zařízení při podpoře žáků a škol. Podrobně specifikuje aplikaci podpůrných opatření 1. stupně z pohledu škol a pedagogů.

První část obecné části Katalogu PO uvádí čtenáře do problematiky podpůrných opatření. Popisuje proces souvisejí s jejich přiznáváním a aplikací ve škole. Rámově charakterizuje jejich obsah. Přestože celý katalog je cílen primárně na žáky základních škol, v této části nalezne čtenář i zvláštnosti aplikací podpůrných opatření ve středoškolském vzdělávání. Jsou zde uvedena i specifika vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem i charakteristika neškolských zařízení participující na péči o žáky se SVP. Ve vztahu k žákům s poruchami chování jsou zmíněna i střediska výchovné péče.

Ve druhé části publikace je uvedena podrobná charakteristika jednotlivých oblastí podpůrných opatření, a to zejména v kontextu aplikace podpůrných opatření 1. stupně. Ta jsou v podstatě opatřeními dobré pedagogické praxe. Jedná se o takovou úpravu vzdělávacího prostředí a vzdělávacích postupů přispívajících k nastavení takového vzdělávacího prostředí, které je prospěšné všem žákům a působí jako prevence selhávání a školní neúspěšnosti.

V závěru obecné části Katalogu jsou uvedena podpůrná opatření, která sice nejsou v legislativních normách výslovně uvedena, přesto jsou podstatná k nastavení optimálních vzdělávacích podmínek u všech žáků. Jedná se např. o podporu třídního klimatu, mimoškolní pobyty či specifika školní tělesné výchovy.

Autoři předložené publikace věří, že Katalog podpůrných opatření přispěje k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků se znevýhodněním (nejen) ze zdravotních důvodů. A s jeho pomocí se školám podaří naplnit zásady stanovené zejména § 16 školského zákona.