© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PEDAGOGIKA  > Comeniana  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Acta Comeniana 35/LIX

International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Filosofia 2021

brožovaná226 str.
ISBN 9788070077498

obálka
260,-
234,-
1-2 ks

Svazek přináší pět studií, jednu recenzní studii a recenze vztažené k tematice intelektuálních dějin raného novověku. L. Řezníková (Praha) se věnuje funkci metafor v Komenského historické teorii a naraci. J. Malura (Praha/Ostrava) zkoumá dějepisné reflexe stavovského povstání a české války z hlediska narativního uchopení společenské krize. R. Újlaki (Budapest) rozebírá náboženskou identitu sedmihradských sabatariánů na přelomu 16. a 17. století z hlediska jejich vztahu k Pesachu/Velikonocím. Z. Žalud a M. Králová (Praha) pojednávají o fenoménu "luterských Lurd" v saském Hornhausenu a edičně zpřístupňují dopis lékaře Jana Marka Marci. N. Mout (Leiden) analyzuje vědecké oslavy Komenského v Nizozemí v letech 1892, 1970 a 1992. P. Pavlas (Praha) se ve své recenzní studii věnuje recentnímu bádání o ramismu a kartesianismu, zvláště nové knize Howarda Hotsona.
V angličtině. Ke studiím jsou připojeny anglické abstrakty a česká resumé.


The volume contains five studies, one review article and reviews related to the intellectual history of the early modern period. L. Řezníková (Prague) focuses on the function of metaphors in Comenius' historical theory and narration. J. Malura (Prague/Ostrava) examines historiographic accounts of the Estates Uprising and the Bohemian War from the point of view of the narrative representations of the social crisis. R. Újlaki (Budapest) analyses the religious identity of the Transylvanian Sabbatarians at the turn of the 16th and 17th centuries in terms of their relationship to Passover/Easter. Z. Žalud and M. Králová (Prague) discuss the phenomenon of the "Lutheran Lourdes" in Hornhausen, Saxony, and append to their study an edition of a letter by the physician Jan Marcus Marci. N. Mout (Leiden) analyses the scholarly commemorations and celebrations of Comenius in the Netherlands in 1892, 1970 and 1992. P. Pavlas's (Prague) review article deals with recent research on Ramism and Cartesianism, especially Howard Hotson's new book.
In English. The studies are accompanied by English abstracts and Czech summaries.