© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Katalog podpůrných opatření, dílčí část

pro žáky s podporou ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění

Wolters Kluwer 2023

vázaná
ISBN 9788076766273

obálka
415,-
374,-
1-2 ks

Katalog podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů tělesného postižení nebo závažného onemocnění popisuje charakteristikou tělesného postižení a některých vybraných onemocnění, diagnostikou jejich dopadů do vzdělávání a způsobem jakým lze realizovat jednotlivá podpůrná opatření při vzdělávání těchto žáků.

Žáci s tělesným postižením představují velmi heterogenní skupinu. Jejich společným znakem je omezení hybnosti až omezení pohybu. Může se jednat o dysfunkci motorické koordinace, jež je v příčinné souvislosti s poškozením, vadou či funkční poruchou nosného a pohybového aparátu, centrální nebo periferní nervové soustavy, amputací či deformací části motorického systému. Tyto vady či dysfunkce jsou zpravidla patrné na první pohled, mají charakter trvalého snížení funkční výkonnosti i ztráty schopnosti v některé oblasti nebo ve více motorických oblastech. V první kapitole dílčí části Katalogu PO se čtenář může podrobněji seznámit jak s jednotlivými typy tělesného postižení, tak i s některými závažnějšími onemocněními, se kterými se ve školách pedagogové setkávají. Zabývá se i možnostmi léčby, která v případě závažných onemocnění zahrnuje i medikaci.

Každé tělesné postižení a vážné onemocnění ovlivňuje a narušuje žáka jak po stránce fyzické, tak i psychické, postihuje jej v celé jeho osobnosti, a proto je velmi důležitý individuální přístup, který zohledňuje jeho schopnosti a potřeby. Ve druhé kapitole publikace jsou popsány jak psychologické zvláštnosti žáků s TP a žáků trpících závažným onemocněním, tak i jejich speciální vzdělávací potřeby. Specifikovány jsou zde i vnější podmínky, které mohou být při vzdělávání žáků s TP nezbytné.

Třetí kapitola této dílčí části Katalogu PO je věnována pedagogické diagnostice žáka s tělesným postižením a závažným onemocněním, neboť ta je nedílnou součástí složitého výchovně-vzdělávacího procesu. Smyslem celého procesu diagnostikování v pedagogickém procesu je především určit výchovně-vzdělávací strategie ve vztahu k možnostem žáka, navrhnout pedagogická opatření a stanovit prognózu.

Jádrem celé publikace je kapitola 4., kde jsou v textu podrobně popsána využívaná podpůrná opatření u žáků s tělesným postižením a závažným onemocněním. Při jejich popisu a návrhu aplikace v jednotlivých stupních podpory vycházíme z aktuální školské legislativy a z vlastních zkušeností z práce se žáky. Popsány jsou i situace, při nichž by mohlo dojít k problémům, tedy na co je nutné dát pozor. Podpůrná opatření jsou řazena podle tiskopisu "Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami", který je přílohou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

Autoři předložené publikace věří, že dílčí část Katalogu podpůrných opatření věnovaná žákům s tělesným postižením a závažným onemocněním přispěje k naplňování jejich speciálních vzdělávacích potřeb a s jeho pomocí se školám podaří naplnit zásady stanovené zejména § 16 školského zákona.