© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > UČEBNÍ TEXTY  > UP Olomouc  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Stimulácia metakognitívnych schopností žáka

Program SMARTS analýza kvalitatívnej experimentálnej intervence

Univerzita Palackého v Olomouci 2022

brožovaná96 str.
ISBN 9788024462417

obálka
251,-
cena v e-shopu
1-2 ks

Monografia je produktom teoretického a empirického výskumu metakognitívneho a exekutívneho fungovania žiakov. Zámerom teoretickej časti je charakterizovať pojem exekutívne fungovanie a naznačiť jeho súvislosť s príbuznými konceptami metakognícia a sebaregulácia. Táto analýza je umiestnená do širšieho parciálne historického diskurzu o myslení a kognícii vo filozofii a psychológii. Predmetom pozornosti je ďalej stimulácia kognitívneho, metakognitívneho a exekutívneho fungovania žiaka. Analyzované je metakognitívne kurikulum SMARTS (produkt Výskumného ústavu pre rozvoj a vzdelávanie, Lexington, Massachusetts), ktoré bolo adaptované a pilotne overované v rámci projektu VEGA 1/0254/20. V monografii sú prezentované výsledky experimentálnej kvalitatívnej intervencie zameranej na zisťovanie vplyvu intervenčného zásahu prostredníctvom SMARTS na metakognitívne schopnosti žiaka. Na základe výsledkov intervenčného zásahu možno uvažovať o pozitívnom vplyve SMARTS na behaviorálne manifestácie exekutívneho fungovania žiakov a sprostredkovane aj na školskú úspešnosť. Zistenia vyplývajúce z výskumu naznačujú možnosti implementovania SMARTS v dvoch rovinách: (1) Stimulačné programy (doménovovšeobecné) - založené na princípoch a stratégiách programu SMARTS aplikované vo forme "doučovania" celej triedy, skupiny žiakov, dvojice alebo vo forme individuálnej stimulácie edukačných potrieb žiaka; (2) Výučbové programy (doménovošpecifické) - princípy SMARTS implementované do jednotlivých predmetov (predovšetkým jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy).