© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Vizuálie v učebnicích geografie: analýza a vliv na dětská pojetí

UJEP 2022

vázaná205 str.
ISBN 9788075613530

obálka
405,-
cena v e-shopu
1-2 ks

Nově vydaná kniha se zaměřuje na interakci vizuálií v učebnicích geografie s vnitřním poznatkovým systémem žáka. Snahou autora bylo popsat, jak kvalita vizuálií v učebnicích ovlivňuje žákovo chápání vybraných geografických jevů a procesů. Tím je kniha do jisté míry specifická, neboť se věnuje vnějším faktorům utváření dětských pojetí a nezaměřuje se jen na jejich popis. V knize čtenáři samozřejmě naleznou i výčet nejdůležitějších miskoncepcí, tedy chybných pojetí vybraných geografických fenoménů. Kromě toho se kniha snaží hledat doporučení pro pedagogickou praxi a tím i způsoby, jak zefektivnit učení z vizuálií a eliminovat tak potenciál vzniku miskoncepcí.

Cíle publikace spočívají ve dvou rovinách. První rovina cílů se vztahuje k expertnímu hodnocení vizuálií; cílem onoho expertního hodnocení bylo analyzovat strukturu a kvalitu vizuálií v učebnicích geografie a na základě této analýzy tak vybrat vizuálie do další fáze výzkumu. Druhý cíl se vztahuje k uživatelskému hodnocení vizuálií; snahou autora bylo identifikovat vliv kvality vizualizace na charakter dětských pojetí, resp. na vznik miskoncepcí.


Publikace má v důsledku nadoborového tematického zaměření potenciál oslovit několik zájmových skupin čtenářů. V prvé řadě se může jednat o oborové didaktiky působící ve výzkumu a v univerzitním vzdělávání. V druhé řadě může obsah publikace oslovit učitele (nejen) zeměpisu, neboť zjištěné výsledky výzkumu jsou interpretovány ve vztahu k pedagogické praxi na základních školách. A konečně, i když v neposlední řadě, může kniha oslovit i autory a producenty školních didaktických prostředků, především učebnic, protože zjištěné výsledky jasně ukazují na vztah kvality vizualizace a efektivity učení uživatelů těchto didaktických pomůcek.