© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDomácí stránka  > PRÁVO  > detail titulu

DETAIL TITULU:

Mikroplasty a plasty z právního pohledu

UK Právnická fakulta 2022

brožovaná180 str.
ISBN 9788076300262

obálka
405,-
365,-
SKLADEM

OBSAH

1. VĚCNÝ ÚVOD

1.1 Definice pojmů
1.1.1 Plasty
1.1.2 Mikroplasty
1.1.2.1 Velikost částice
1.1.2.2 Pevnost částice
1.1.2.3 Koncentrační limit částic
1.1.3 Nanoplasty
1.1.4 Mikrogranulky
1.2 Současný stav poznání o mikroplastech
1.2.1 Primární a sekundární mikroplasty
1.2.2 Nejčastější zdroje mikroplastů
1.2.3 Možné dopady mikroplastů na životní prostředí

2. VÝCHODISKA PRÁVNÍ REGULACE NAKLÁDÁNÍ S MIKROPLASTY

2.1 Princip předběžné opatrnosti
2.2 Další aplikovatelné principy
2.2.1 Princip znečišťovatel platí
2.2.2 Princip udržitelnosti
2.2.3 Princip ochrany životního prostředí u zdroje znečištění
2.2.4 Princip integrace a komplexnosti ochrany
2.3 Dílčí shrnutí

3. PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY NAKLÁDÁNÍ S MIKROPLASTY

3.1 Mezinárodní úmluvy
3.1.1 Globální dohody
3.1.2 Regionální dohody
3.2 Evropské právo
3.2.1 Strategické a koncepční dokumenty
3.2.1.1 Evropská strategie pro plasty
3.2.1.2 Nový akční plán pro oběhové hospodářství
3.2.1.3 Akční plán EU
3.2.2 Sekundární právo
3.2.2.1 Předpisy výslovně zmiňující mikroplasty
3.2.2.2 Předpisy aplikovatelné na nakládání s mikroplasty

4. APLIKOVATELNOST EXISTUJÍCÍCH MEZINÁRODNÍCH DOHOD NA NAKLÁDÁNÍ S MIKROPLASTY

4.1 Basilejská úmluva
4.1.1 Aplikovatelnost Basilejské úmluvy
4.2 Stockholmská úmluva
4.2.1 Aplikovatelnost Stockholmské úmluvy
4.2.2 Mikroplasty jako POPs
4.2.2.1 Perzistentnost
4.2.2.2 Bioakumulace
4.2.2.3 Schopnost dálkového přenosu v životním prostředí
4.2.2.4 Škodlivé vlivy
4.3 Dílčí shrnutí

5. PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S PRIMÁRNÍMI MIKROPLASTY

5.1 Členské státy EU
5.1.1 Francie
5.1.2 Velká Británie
5.1.3 Belgie
5.1.4 Švédsko
5.1.5 Irsko
5.1.6 Dánsko
5.1.7 Itálie
5.2 Situace v ostatních členských státech
5.3 Právní úprava nakládání s mikrogranulkami mimo EU
5.3.1 Austrálie
5.3.2 Kanada
5.3.3 USA
5.4 Právní úprava v návrhu ECHA
5.5 Porovnání návrhu ECHA a právní úpravy členských států
5.5.1 Šíře dopadu
5.5.2 Další opatření
5.5.3 Možnost zachování stávající právní úpravy členských států
5.5.4 Možnost přijetí nové právní úpravy členskými státy
5.6 Dílčí shrnutí
5.6.1 Dílčí shrnutí k porovnání jednotlivých národních úprav
5.6.2 Dílčí shrnutí k porovnání návrhu ECHA a právní úpravy členských států

6. ZAVEDENÍ EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ K REGULACI NAKLÁDÁNÍ S PRIMÁRNÍMI MIKROPLASTY

6.1 Pravomoc EU zavést daň či poplatek za použití primárních mikroplastů
6.1.1 Daň nebo poplatek
6.1.2 Právní základ pravomoci
6.1.3 Článek 113 SFEU
6.1.3.1 Podmínky harmonizace
6.1.4 Článek 192 SFEU
6.1.5 Rozpočtové určení případného odvodu
6.1.6 Omezení EU v případě zavedení odvodu na základě čl. 192 SFEU
6.1.6.1 Naplnění principu subsidiarity
6.1.6.2 Naplnění principu proporcionality
6.1.6.3 Slučitelnost opatření s ochranou základních práv EU
6.2 Dílčí shrnutí

7. PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE SEKUNDÁRNÍMI MIKROPLASTY

7.1 Sekundární mikroplasty z plastového odpadu
7.1.1 Mezinárodní úroveň
7.1.1.1 Potencionální mezinárodní dohoda o plastech a plastovém odpadu
7.1.2 Evropská úroveň
7.1.2.1 Směrnice o plastových nákupních taškách
7.1.2.2 Směrnice o jednorázových plastech
7.1.2.3 Evropská daň z nerecyklovaných plastů
7.1.3 Dílčí shrnutí
7.2 Sekundární mikroplasty z textilií
7.2.1 Mezinárodní úroveň
7.2.2 Evropská úroveň
7.2.3 Navrhovaná opatření
7.2.3.1 Omezení uvolňování mikroplastů z oblečení - zdrojová opatření
7.2.3.2 Omezení uvolňování mikroplastů z oblečení - užitná opatření
7.2.3.3 Omezení úniku mikroplastů ze syntetického textilu do životního prostředí
7.2.4 Dílčí shrnutí
7.3 Sekundární mikroplasty z pneumatik
7.3.1 Mezinárodní úroveň
7.3.2 Evropská úroveň
7.3.3 Navrhovaná opatření
7.3.3.1 Omezení uvolňování mikroplastů z pneumatik - zdrojová opatření
7.3.3.2 Omezení uvolňování mikroplastů z pneumatik - užitná opatření
7.3.3.3 Omezení úniku mikroplastů z pneumatik do životního prostředí
7.3.4 Dílčí shrnutí

ZÁVĚRY