© Nakladatelství
KAROLINUM 2023

RSS RSS   facebook


visa visa
maestro maestro

webmaster

VŠECHNY ZDE NABÍZENÉ PUBLIKACE MÁME SKLADEM

košík

VÁŠ NÁKUP


0 POLOŽEK
CENA: 0 VČETNĚ DPHDETAIL TITULU:

Katalog podpůrných opatření. Dílčí část - zrakové postižení

pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání

Wolters Kluwer 2023

brožovaná130 str.
ISBN 9788076765511

obálka
415,-
374,-
SKLADEM

Katalog podpůrných opatření - dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání uvádí charakteristiku zdravotního znevýhodnění a dopady zrakového postižení do vzdělávání. Dále podrobně specifikuje, jak realizovat jednotlivá podpůrná opatření ve vzdělávání. Podpůrná opatření jsou doplněna ilustrativními příklady.

V úvodu publikace je uvedena charakteristika zrakového postižení, je zmíněn vliv zrakového postižení na rozvoj osobnosti jedince. Pro vzdělávání je významné rozdělení zrakového postižení na jednotlivé kategorie podle zrakových funkcí (převážně podle zrakové ostrosti a zorného pole), tedy na skupinu žáků, kteří jsou schopni se vzdělávat za určitých podmínek pomocí zraku a na skupinu žáků, kteří ve vzdělávání i ve svém životě využívají pouze kompenzační smysly a postupy.

V následující části Katalogu je uvedena podrobná charakteristika dopadů zrakového postižení do vzdělávání. Je uvedeno, že větší či menší problémy se zrakovým vnímáním se projevují ve všech vzdělávacích oblastech. Jsou popsána specifika komunikace se žáky se ZP. Dále je obsah věnován pedagogické diagnostice a charakteristice jednotlivých stupňů podpůrných opatření uplatňovaných u žáků se zrakovým postižením.

Jádrem této části PO je kapitola, ve které jsou podrobně popsána podpůrná opatření uplatňovaná u žáků se zrakovým postižením. Podpůrná opatření jsou v textu řazena podle tiskopisu "Doporučení ke vzdělávání žáka se SVP". Každé podpůrné opatření je nejprve specifikováno, následně je uvedeno, jak je možné podpůrné opatření aplikovat v jednotlivých stupních podpory, na co je nutné při uplatňování PO dát pozor. Každé PO je doplněno ilustrativním příkladem, který podle mínění autorů nejlépe přiblíží čtenáři popsanou problematiku. U každého podpůrného opatření je ještě uvedena literatura, kde je možné čerpat další podněty.

Autorský kolektiv předkládané publikace tvoří speciální pedagogové SPC (původně učitelé), kteří při psaní vycházeli ze své dlouholeté praxe. Mají zkušenosti s podporou žáků se zrakovým postižením při vzdělávání, o které se chtěl se čtenáři Katalogu podělit. Věříme, že každý z nich bez ohledu, zda se jedná o kolegy ve školských poradenských zařízeních, školních poradenských pracovištích nebo učitele či asistenty pedagoga bez speciálně pedagogických znalostí si najde v této části katalogu něco, co podpoří naplnění speciálních vzdělávacích potřeba žáků se zrakovým postižením.